ផ្កាយរណបអ៊ីធឺណិត ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងដំណោះស្រាយ



ការឧបត្ថម្ភជំនួយបច្ចេកទេសសមាសធាតុជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាស់

ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសតាមអ៊ីនធឺណេត

ដូចគ្នានេះដែររាល់អតិថិជន NASSAT ទាំងអស់អាចចូលប្រើ 24 X 7 X 365 ។ ទាំងពីរតាមទូរស័ព្ទនិងតាមរយៈវិបផតថលនៃឧប្បត្តិហេតុដែលអាចចូលដំណើរការបានពីគេហទំព័ររបស់យើង

អឺរ៉ុប - ប្រេស៊ីល - អាមេរិកឡាទីន - អាហ្វ្រិកកណ្តាល - អាហ្វ្រិក